Nova guia del NICE sobre Trastorns de Salut Mental Comuns

Publicat el 29 de Juliol de 2011

El passat 25 de maig de 2011, l'Institut Nacional per a la Salut i l'Excel·lència Clínica del Regne Unit (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE) ha publicat una nova guia, dirigida a professionals de la salut d'Atenció Primària, sobre els trastorns de salut mental més comuns en la població.

La Guia, titulada Common mental health disorders: identification and pathways to care (Trastorns de salut mental comuns: identificació i procediments d'atenció), ofereix recomanacions, avalades per l'evidència científica, sobre l'atenció i el tractament d'adults que presenten diversos trastorns de salut mental, com a depressió, ansietat generalitzada, trastorn de pànic, trastorn obsessiu-compulsiu, trastorn per estrès post-traumàtic i fòbia social.