Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD) - Edició 48

Publicat el 7 de Abril de 2022

El Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD) amb la finalitat de promoure l'actualització científic-professional dels/de les psicòlegs/ogues col·legiats/des en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica, Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, etc.).

Aquest Programa consisteix en l'estudi, i avaluació dels coneixements, de diversos materials educatius elaborats per prestigiosos/es psicòlegs/ogues acadèmics/ques i professionals. Els/les psicòlegs/ogues que superin aquesta avaluació obtindran el corresponent certificat de 20 hores (2 crèdits).

Amb l'objectiu que els/les nous/ves col·legiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferirem progressivament els cursos de les 47 edicions realitzades al llarg d'aquests 14 anys, revisades i actualitzades. Si ja has realitzat la primera edició d'aquests cursos, i ho desitges, pots realitzar també la 2a edició actualitzada.

A continuació, vos presentam l' EDICIÓ Núm. 48 (ABRIL-JUNY 2022) amb els materials que et pots descarregar i imprimir per al seu estudi, a través de la pàgina web oficial de FOCAD, mitjançant clau personalitzada (núm. de col·legiat/da i NIF personal), tal com se t'indica en l'espai d'ajuda.

Des del 19 d'abril fins al 30 de juny de 2022 podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superat, rebre la corresponent certificació.

NOVA EDICIÓ FOCAD

 • LES FUNCIONS EXECUTIVES EN L'ÀMBIT EDUCATIU: DEFINICIÓ, AVALUACIÓ I PROMOCIÓ
 • ASPECTES PSICOLÒGICS DE LES LESIONS ESPORTIVES: TEORIA I PRÀCTICA PROFESSIONAL
 • LA NEUROPSICOLOGIA DINS DE L'EXERCICI FORENSE
 • PSICOLOGIA AERONÀUTICA

SEGONES EDICIONS FOCAD

Amb l'objectiu que els nous col·legiats puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferim 5 cursos d'edicions realitzades al llarg d'anys anteriors, revisades i actualitzades.

Des del 19 d'abril fins al 30 de juny de 2022 podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superat, rebre la corresponent certificació.

 • EL PSICÒLEG EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
 • INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA IMMEDIATA AMB DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 • ESPAIS DE TREBALL SALUDABLES: INTERVENCIÓ DES DE LA PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
 • EMOCIONS EN L'EMPRESA: IMPORTÀNCIA DE LA GESTIÓ EMOCIONAL EN PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS

FOCAD PER A DIVISIONS

Des del 10 de gener fins al 31 de desembre de 2022, pots accedir als cursos de FOCAD específics per als membres adscrits de les Divisions. Recorda que només tendràs accés als cursos de la Divisió a la qual pertanyis. Qui desitgi realitzar els cursos de FOCAD per a les Divisions haurà de sol·licitar-hi, de manera gratuïta, la seva incorporació.

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

 • PSICOLOGIA DEL TREBALL I L'IMPACTE EN LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES ORGANITZACIONS

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa

 • AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN ALTA CAPACITAT
 • TECNOLOGIA, XARXES I ADOLESCÈNCIA: RISCS I ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

FOCAD per a Divisió de Psicologia de l'Activitat física i de l'Esport

 • BIOFEEDBACK APLICAT AL CONTROL EMOCIONAL EN L'ESPORT
 • EL DIA DESPRÉS DE L'ALTA COMPETICIÓ: LA RETIRADA ESPORTIVA
 • INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA I PSICOSOCIAL A TRAVÉS DE L'ACTIVITAT FISICOESPORTIVA AMB SOLLICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

 • TRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia

 • TRACTAMENT BASAT EN LA MENTALITZACIÓ PER A TRASTORNS DE LA PERSONALITAT
 • FAMÍLIES QUE CONTAGIEN. POR, RESILIÈNCIA I ESPERANÇA EN TEMPS DE PANDÈMIA

FOCAD per a Divisió de Psicologia Jurídica

 • EL PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA COM A COORDINADOR DE PARENTALITAT
 • LA PROVA PRECONSTITUIDA. MODELS D'ENTREVISTA PSICOLÒGICA FORENSE

FOCAD per a Divisió d'Intervenció Social

 • LA FUNCIÓ DEL/DE LA PSICÒLEG/OGA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN XARXA
 • PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN UN CONTEXT D'EXCLUSIÓ

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat

 • LA PSICOLOGIA DEL TRÀNSIT I LA SEGURETAT EN LA NOVA MOBILITAT