Programa de formació continuada a distància (FOCAD). Edició quarantena-sis

Publicat el 15 de Octubre de 2021

El Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD) amb la finalitat de promoure l'actualització cientificoprofessional dels/de les psicòlegs/ogues collegiats/des en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica, Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, etc.).

Aquest Programa consisteix en l'estudi, i avaluació dels coneixements, de diversos materials educatius elaborats per prestigiosos/es psicòlegs/ogues acadèmics/ques i professionals. Els psicòlegs/ogues que superin aquesta avaluació obtindran el corresponent certificat de 20 hores (2 crèdits).

Amb l'objectiu que els/les nous/ves collegiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferirem progressivament els cursos de les 45 edicions realitzades al llarg d'aquests 11 anys, revisades i actualitzades. Si ja heu realitzat la primera edició d'aquests cursos, i ho desitjau, podeu realitzar també la 2a edició actualitzada.

A continuació, vos presentam l' EDICIÓ Núm. 46 (OCTUBRE-DESEMBRE 2021) amb els materials que vos podeu descarregar i imprimir per a l’estudi amb els materials, a través del web oficial del FOCAD https://www.focad.es/, mitjançant clau personalitzada (núm. de collegiat/da i NIF personal), tal com s’indica en l'espai d'ajuda.

Des del 15 d'octubre fins al 9 de gener de 2022 podreu contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

NOVA EDICIÓ FOCAD

-  PSICOLOGIA DE L’ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS

-  FONAMENTS DE PARENTALITAT POSITIVA

-  TRASTORNS DE PERSONALITAT, TRAUMA I DISSOCIACIÓ ESTRUCTURAL

SEGONES EDICIONS FOCAD

Amb l'objectiu que els nous collegiats puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferim 5 cursos d'edicions realitzades al llarg d'anys anteriors, revisades i actualitzades.

Des del 15 d'octubre fins al 9 de gener de 2022 podreu contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

  • INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AMB FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTELLECTUAL
  • LES XARXES SOCIALS EN LA INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
  • LA INNOVACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
  • PERSONES QUE ES CONVERTEIXEN EN MEMBRES, TASQUES QUE ESDEVENEN EN PROJECTES I AGRUPACIONS QUE ES TRANSFORMEN EN EQUIPS D'ALT RENDIMENT: LA PSICOLOGIA DELS EQUIPS DE TREBALL
  • L'ABÚS PSICOLÒGIC EN SECTES COERCITIVES: ANÀLISI, AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ

FOCAD PER A DIVISIONS

Des de l' 11 de gener fins al 31 de desembre de 2021, podeu accedir als cursos de FOCAD específics per als membres adscrits de les divisions. Recordau que només tendreu accés als cursos de la Divisió a la qual pertanyeu. Qui desitgi realitzar els cursos de FOCAD per a les divisions haurà de sollicitar, de manera gratuïta, incorporar-s’hi.

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

LA NORMA UNE-ISO 10667

PSICOLOGIA DEL TREBALL I L’IMPACTE EN LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES ORGANITZACIONS

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa

LES FUNCIONS EXECUTIVES EN L’ÀMBIT EDUCATIU: DEFINICIÓ, AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN ALTA CAPACITAT

-  TECNOLOGIA, XARXES I ADOLESCÈNCIA: RISCS I ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

FOCAD per a Divisió de Psicologia de l’Activitat física i l’Esport

PSICOLOGIA DE L’ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS

ASPECTES PSICOLÒGICS DE LES LESIONS ESPORTIVES: TEORIA I PRÀCTICA PROFESSIONAL

BIOREALIMENTACIÓ (‘BIOFEEDBACK’) APLICAT AL CONTROL EMOCIONAL EN L’ESPORT

EL DIA DESPRÉS DE L’ALTA COMPETICIÓ: LA RETIRADA ESPORTIVA

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

TRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia

REGULACIÓ EMOCIONAL APLICADA AL CAMP CLÍNIC

TRACTAMENT BASAT EN LA MENTALITZACIÓ PER A TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

FOCAD per a Divisió de Psicologia Jurídica

LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA I LA MEDIACIÓ PENAL

LA NEUROPSICOLOGIA EN L’EXERCICI FORENSE

EL PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA COM A COORDINADOR DE PARENTALITAT

-  LA PROVA PRECONSTITUÏDA. MODELS D'ENTREVISTA PSICOLÒGICA FORENSE

FOCAD per a Divisió d’Intervenció Social

LA FUNCIÓ DEL/DE LA PSICÒLEG/OGA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN XARXA

-  PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN UN CONTEXT D'EXCLUSIÓ

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat

EL ROL ACTUAL DEL/DE LA PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA EN EL PERMÍS PER PUNTS

PSICOLOGIA AERONÀUTICA

LA PSICOLOGIA DEL TRÀNSIT I LA SEGURETAT EN LA NOVA MOBILITAT