Programa de formació continuada a distància (FOCAD). Edició quarantena-cinquena

Publicat el 13 de Abril de 2021

El Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD) amb la finalitat de promoure l'actualització cientificoprofessional dels/de les psicòlegs/ogues collegiats/des en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica, Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, etc.).

Aquest Programa consisteix en l'estudi, i avaluació dels coneixements, de diversos materials educatius elaborats per prestigiosos/es psicòlegs/ogues acadèmics/ques i professionals. Els psicòlegs/ogues que superin aquesta avaluació obtindran el corresponent certificat de 20 hores (2 crèdits).

Amb l'objectiu que els/les nous/ves collegiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferirem progressivament els cursos de les 44 edicions realitzades al llarg d'aquests 11 anys, revisades i actualitzades. Si ja heu realitzat la primera edició d'aquests cursos, i ho desitjau, podeu realitzar també la 2a edició actualitzada.

A continuació, vos presentam l'EDICIÓ Núm. 45 (ABRIL-JUNY 2021) amb els materials que vos podeu descarregar i imprimir per a l’estudi amb els materials, a través del web oficial del FOCAD https://www.focad.es/, mitjançant clau personalitzada (núm. de collegiat/da i NIF personal), tal com s’indica en l'espai d'ajuda.

Des del 19 d'abril fins al 30 de juny de 2021 podreu contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

NOVA EDICIÓ FOCAD

PERSPECTIVES TRANSDIAGNÒSTIQUES EN PSICOTERÀPIA, INFLUÈNCIA DE LES EMOCIONS EN L'APRENENTATGE I CREIXEMENT PERSONAL

PROCESSOS DE SUPERVISIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ EUROPSY EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS (PTO)

LA MEDIACIÓ INTERGENERACIONAL EN CONFLICTES FAMILIARS. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ

SEGONES EDICIONS FOCAD

Amb l'objectiu que els nous collegiats puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferim 5 cursos d'edicions realitzades al llarg d'anys anteriors, revisades i actualitzades.

Des del 19 d'abril fins al 30 de juny de 2021 podreu contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

  • VIOLÈNCIA FILIO-PARENTAL O MALTRACTAMENT DE FILLS A PARES
  • TRACTAMENT GRUPAL DELS HOMES CONDEMNATS PER UN DELICTE DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
  • TRASTORN DE L'ESPECTRE DE L'AUTISME (TEA)
  • ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC AMB PERSONES AMB PATOLOGIES MENTALS GREUS
  • TERÀPIA BASADA EN LA MENTALITZACIÓ (MBT)

FOCAD PER A DIVISIONS

Des de l'11 de gener fins al 31 de desembre de 2021, podeu accedir als cursos de FOCAD específics per als membres adscrits de les divisions. Recordau que només tendreu accés als cursos de la Divisió a la qual pertanyeu. Qui desitgi realitzar els cursos de FOCAD per a les divisions haurà de sollicitar, de manera gratuïta, incorporar-s’hi.

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

LA NORMA UNE-ISO 10667

PSICOLOGIA DEL TREBALL I L’IMPACTE EN LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES ORGANITZACIONS

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa

FONAMENTS DE CRIANÇA POSITIVA

LES FUNCIONS EXECUTIVES EN L’ÀMBIT EDUCATIU: DEFINICIÓ, AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN ALTA CAPACITAT

FOCAD per a Divisió de Psicologia de l’Activitat física i l’Esport

PSICOLOGIA DE L’ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS

ASPECTES PSICOLÒGICS DE LES LESIONS ESPORTIVES: TEORIA I PRÀCTICA PROFESSIONAL

BIOREALIMENTACIÓ (‘BIOFEEDBACK’) APLICAT AL CONTROL EMOCIONAL EN L’ESPORT

EL DIA DESPRÉS DE L’ALTA COMPETICIÓ: LA RETIRADA ESPORTIVA

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

TRASTORNS DE PERSONALITAT, TRAUMA I DISSOCIACIÓ ESTRUCTURAL

TRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia

REGULACIÓ EMOCIONAL APLICADA AL CAMP CLÍNIC

TRACTAMENT BASAT EN LA MENTALITZACIÓ PER A TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

FOCAD per a Divisió de Psicologia Jurídica

VALORACIÓ FORENSE DEL DANY PSICOLÒGIC EN VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA I LA MEDIACIÓ PENAL

LA NEUROPSICOLOGIA EN L’EXERCICI FORENSE

EL PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA COM A COORDINADOR DE PARENTALITAT

FOCAD per a Divisió d’Intervenció Social

LA FUNCIÓ DEL/DE LA PSICÒLEG/OGA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN XARXA

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat

EL ROL ACTUAL DEL/DE LA PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA EN EL PERMÍS PER PUNTS

PSICOLOGIA AERONÀUTICA

LA PSICOLOGIA DEL TRÀNSIT I LA SEGURETAT EN LA NOVA MOBILITAT