Pròxima convocatòria de l'examen de l'Especialitat de Clínica

Publicat el 5 de Juliol de 2011

Segons ha informat la Junta Directiva de l'Associació Nacional de Psicòlegs Clínics, a través del seu fòrum, dilluns passat, 27 de juny de 2011, alguns dels seus membres es varen reunir amb representants del Ministeri d'Educació. En aquesta reunió, segons afirma la nota publicada, se'ls ha notificat que pròximament es realitzarà un nou examen d'accés al títol d'especialista per als professionals de la psicologia als quals se'ls hagi donat aquesta possibilitat, i que no varen obtenir el títol en la primera convocatòria. En la publicació no s'aporten més precisions sobre les condicions que s'establiran en aquesta segona convocatòria. En qualsevol cas, des del web del COPIB es mantindrà informat als/a les col•legiats/des de qualsevol notícia que es publiqui sobre aquest tema.