Recomanacions del COPIB per a protegir a la gent gran durant l'alarma sanitària

Publicat el 25 de Març de 2020

Com sabem, la gent gran és un col·lectiu d'alt risc pels efectes del COVD-19 i moltes persones majors viuen l'alarma sanitària en total aïllament social. Amb la finalitat de reduir el virus i protegir bio-psico-socialment i de manera responsable a les persones més vulnerables, des del Col·legi Oficial de Psicologia (COPIB) volem traslladar una sèrie de recomanacions específiques que consideram important tenir en compte, a més de les notificade·s per les autoritats sanitàries:

PREVENIR I PAL·LIAR L'AÏLLAMENT

Sabem que la solitud, la falta de contacte i l'aïllament social, són un problema clau durant l'envelliment, associats a la pobra salut mental i a l'augment de la discapacitat i mort prematura. Per aquest motiu, es recomana que, juntament amb l'adopció de mesures per a limitar el contacte físic amb la gent gran, es tenguin en compte mesures per a evitar el seu aïllament.

Per ser aquest un col·lectiu heterogeni, és necessari diferenciar tres grups de persones majors:

A.- PERSONES MAJORS JA PRÈVIAMENT AÏLLADES, SENSE FAMÍLIA NI XARXA SOCIAL I PROBABLEMENT AMB POC O CAP ACCÉS A LES XARXES SOCIALS NI A LES NOVES TECNOLOGIES

És molt important promoure la solidaritat veïnal amb l'objectiu de poder tenir a aquestes persones detectades i poder oferir la nostra ajuda per a les necessitats bàsiques:

AJUDES:

 • Sol·licitar-li el telèfon per a poder-se comunicar amb ella de manera freqüent: no sentir-se soles, facilitar-li telèfons oficials de suport psicològic...
 • Anar a la compra: aliments, medicaments...
 • Notificar als Serveis Socials i/o Sanitaris les dificultats i necessitats d'aquesta persona que puguin detectar-se

B.- PERSONES MAJORS AMB FAMÍLIA I/O XARXA SOCIAL, QUE PER LA SEVA MOBILITAT REDUÏDA I /O EDAT MOLT AVANÇADA TENIEN POCA O NUL·LA ACTIVITAT SOCIAL EXTERIOR, PERÒ SÍ TENIEN FREQÜENTS VISITES DELS SEUS FAMILIARS O AMICS

És molt important que s'intensifiqui el contacte per vies alternatives a la física. Aquí hi ha de nou una cridada a les relacions intergeneracionals i veïnatge.

Es recomana que la via triada sigui la que permeti major proximitat amb la persona major i continuar comptant amb la riquesa del llenguatge no verbal. Per tant, s'aconsellen per aquest ordre sempre que sigui possible:

 • Videocridades per mòbil, Skype...
 • Telèfon
 • WhatsApp, correu electrònic...

C.- PERSONES MAJORS AMB ENVELLIMENT SATISFACTORI, EN TOTAL CONTACTE AMB LA SOCIETAT, QUE VIATGEN, QUE TENEN XARXES SOCIALS I FAMILIARS, QUE EXERCEIXEN SOVINT EL ROL DE CUIDADOR DELS SEUS NÉTS I QUE PER LES CIRCUMSTÀNCIES ACTUALS DE CONFINAMENT HAN VIST CESSADA DRÀSTICAMENT I SOBTADAMENT TOTA AQUESTA ACTIVITAT QUE ELS MANTENIA EN BONA FORMA I AMB UN PROCÉS D'ENVELLIMENT SATISFACTORI

És molt important reinventar-se, descobrir vies alternatives que els permetin mantenir aquest contacte actiu amb la vida:

 • Mantenir rutines diàries: exercici, alimentació, descans...
 • Mantenir relació amb familiars i amics
 • Vídeocridades per mòbil, Skype...
 • Telèfon
 • WhatsApp, correu electrònic...
 • Mantenir contacte amb viatges, cultura, aficions, via online, etcètera

Finalment, i no per això menys important, no podem oblidar als cuidadors de les persones majors, tant familiars com cuidadors informals no professionals.

És bàsic sempre, i en aquests moments molt més, la responsabilitat de la CURA DEL CUIDADOR, física i psicològicament. Per a poder cuidar bé, el cuidador ha de protegir-se i extremar les precaucions complint al 100% amb les recomanacions sanitàries per a reduir al màxim la possibilitat de ser transmissor del COVID-19.

Finalment, recordar que davant qualsevol símptoma d'estat emocional alterat o bloqueig provocat per les circumstàncies actuals que tots/es estam vivint, poden sol·licitar ajuda a professionals de la Psicologia a través de telèfons de suport psicològic.

Palma, a 20 de març de 2020

Junta de Govern del COPIB