Registren en el Parlament una PNL que insta el Govern a incrementar el pressupost que destina a salut mental i a contractar més professionals de la psicologia

Publicat el 26 de Abril de 2021

El grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes va registrar el divendres 9 d'abril una Proposició No de Llei (PNL) en el Parlament de les Illes Balears per a instar el Govern a augmentar el pressupost que destina a Salut Mental amb la finalitat d'implementar de manera efectiva el Pla Estratègic de Salut Mental.

La iniciativa, que es debatrà en la Comissió de Salut, surt de la diputada d’El Pi Catalina Pons i Salom, que justifica la petició en l'increment significatiu de patologies de salut mental que s'ha detectat a conseqüència de la pandèmia originada per la covid-19,

A més de dotar de major pressupost al Pla de Salut Mental, la PNL tramitada mitjançant procediment d'urgència insta l'Executiu autonòmic a impulsar un pla oficial de suport psicològic dirigit al personal sanitari. Finalment, sollicita l’increment de les plantilles d'especialistes en psicologia clínica en els centres d'Atenció Primària per a oferir un servei d'atenció psicològica de qualitat i accessible a la ciutadania.

La Junta de Govern del COPIB valora de manera positiva i secunda iniciatives polítiques que, com les de El Pi-Proposta per les Illes, serveixen per a conscienciar de la necessitat de dotar a la ciutadania de recursos d'atenció psicològica de qualitat.