Responsables del COPIB participen en la reunió de treball sobre la llei de l'avortament amb la directora de l'Institut de les Dones

Publicat el 9 de Novembre de 2021

Responsables del COPIB varen participar el passat dijous 28 d'octubre a la reunió tècnica convocada per la Conselleria de Presidència i Funció Pública del Govern balear, per a analitzar el projecte de Llei de l'Avortament que modificarà l'actual legislació 2/2010 i que preveu aprovar-se aquesta legislatura després d'un procés participatiu. La jornada de treball va estar presidida per la directora de l'Institut de les Dones del Ministeri d'Igualtat, María Antonia Morillas, que va visitar les Illes per a conèixer la gestió de la interrupció voluntària de l'embaràs i recollir aportacions per a modificar la norma, que vol garantir una llei integral de salut sexual i reproductiva on l'avortament es normalitzi i es presti, tal com correspon (com un dret), en la sanitat pública.

La reunió, que va tenir lloc a la seu de la Conselleria, va comptar també amb l'assistència de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; la directora de l'Institut Balear de la Dona, Maria Durán; personal tècnic de gestió de l'avortament i responsables d'associacions de dones de les Illes. En representació del COPIB varen participar el degà, Javier Torres, la vicedegana, María José Martínez, i la vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern del Collegi, Ana María Madrid.

Entre les principals qüestions que es varen tractar en la sessió destaquen matèries que recull la norma com l'estratègia de salut sexual i reproductiva, l'objecció de consciència, el reconeixement de la violència obstètrica com una forma de violència institucional i autoritzar l'avortament en dones de de 16 i 17 anys perquè no hagin de sollicitar consentiment matern-patern o del/de la tutor/a.

Així mateix, en el text es treballa per a prioritzar l'educació sexual, l'accés universal a l'anticoncepció, la salut menstrual i l'atenció ginecològica universal i de qualitat, amb l'objectiu d'aconseguir una llei integral de salut sexual i reproductiva. El principal propòsit és garantir l'obligatorietat de l'educació sexual en totes les etapes, com la millor eina per a incentivar bons tractes i garantir una salut sexual i reproductiva basada en la capacitat de decisió de les dones, el plaer i l'erradicació de tots els estereotips i estigmes que donen peu a les violències. Per a això es fa imprescindible que formi part del currículum bàsic d'educació primària i secundària.

En la roda d'aportacions, els/les responsables del COPIB varen deixar clara la necessitat de garantir l'acompanyament psicològic a les dones que passen per un procés d'Interrupció Voluntària d'Embaràs (IVE), que han sofert violència obstètrica o que transiten una depressió postpart o un dol perinatal. També es va incidir en la necessitat de parar esment a les dones amb especial vulnerabilitat (diversitat funcional, migrants, dones en situació de prostitució, amb addiccions i amb problemes de salut mental, entre d’altres). Finalment, varen assenyalar la necessitat d'incorporar la professional de la psicologia en els serveis de salut d'Atenció Primària.

Cal recordar que les Illes Balears són la comunitat on més avortaments es fan en la sanitat pública. En 2020 es varen realitzar a Balears 2.880 avortaments, la majoria dels quals varen ser en la franja d'entre 25 i 34 anys. El 63,3% d'aquests es varen fer en centres de titularitat pública i un 36,7 en centres privats. A més, les illes són la comunitat autònoma on més avortaments es varen fer en la sanitat pública el 2020, seguits de Cantàbria i Catalunya. En l'altre extrem se situen comunitats com Múrcia, Madrid o Andalusia, on tots els avortaments es fan en clíniques privades.