La vocal de Psicologia Educativa del COPIB participa en la tercera sessió plenària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca

Publicat el 5 de Gener de 2022

La vocal de Psicologia Educativa del COPIB, Marta Huertas, va assistir en representació del Col·legi a la tercera sessió plenària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca (OIAM), celebrada a la UIB el passat dimecres 15 de desembre.

En aquesta sessió, l'equip que duu a terme el diagnòstic de la situació de nins i adolescents, promogut per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), va explicar la metodologia que estan aplicant amb l'objectiu de conèixer la realitat del col·lectiu a l'illa i que servirà de base per a elaborar el primer Pla Insular d'Infància i Adolescència de Mallorca (PIAM).

En concret, el document s'ha elaborat a partir de les enquestes realitzades a 4.621 persones: a nins i adolescents d'entre 10 i 17 anys (1.329); a famílies, per a recollir informació sobre nins de 0 a 11 anys (3.145); a personal tècnic del Govern, del Consell insular i dels ajuntaments (115), i a entitats relacionades amb la infància i l'adolescència (32).

L'informe final, que es presentarà el primer trimestre de 2022, donarà a conèixer la informació recollida sobre les mancances, els recursos i les oportunitats dels agents socials que afecten la infància i l'adolescència i analitzarà la situació dels diferents grups de nins i adolescents tenint en compte la mesura i les formes en què són satisfetes les seves necessitats i els seus drets. A partir d'aquí, determinarà propostes d'acció segons les mancances que s'hagin detectat en els diferents àmbits d'estudi, que van des de la salut, l'educació, els serveis socials o la família fins al medi ambient, els mitjans de comunicació o la mobilitat i el transport.

A l'espera de les conclusions finals, els experts han detectat algunes qüestions que han cridat l'atenció. D'aquesta manera, es destaca que hi ha acord en el fet que no abunden els espais de participació per a joves malgrat que es consideren necessaris. De l'estudi es desprèn també que la majoria dels nins i adolescents enquestats consideren que l'impacte de la pandèmia no ha suposat grans canvis respecte de diferents àmbits relacionats amb el seu dia a dia.

Finalment, s'han detectat diferències entre sexes quant als centres educatius. Els nins demanden, per ordre, més orientació professional i laboral, espais d'esbarjo i activitats lúdiques. Per altra banda, les nines troben a faltar més educació emocional, educació sexual i perspectiva feminista.

La directora insular d'Infància i Família, Mari Ángeles Fernández, que va presidir la sessió, ha explicat que la finalitat és tenir una radiografia de la situació en què es troba la infància i l'adolescència de l'illa per a, d'aquesta manera, poder articular polítiques efectives que donin resposta a les necessitats específiques detectades en els diferents àmbits relacionats amb el col·lectiu.

A més, a proposta d'UNICEF, durant el Ple de l’OIAM es va aprovar una declaració institucional en defensa dels drets de tots els nins i adolescents en l'àmbit dels mitjans de comunicació.