Convòcatoria de places de psicologia

Publicat el 13 de Setembre de 2021

L'Administració General de l'Estat ha convocat diverses places de Psicologia per a ingrés pel sistema general d'accés lliure, com personal laboral fix en diferents ministeris:


Ministeri de Justícia: 9 places de Psicologia nivell M3 - https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2018/2018-LIBRE_Admon-Justicia.html


Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO): 7 places de Psicologia nivell M3 - https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2018/2018-LIBRE_Imserso.html


Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions: 2 places de Psicologia nivell M2 - https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2018/2018-LIBRE_Ministerio-de-Inclusion-Seguridad-Social-y-Migraciones.html


Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i els seus organismes autònoms: 1 plaça de Psicologia nivell M2 - https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2018/2018-LIBRE_Ministerio-de-Transportes-Movilidad-y-Agenda-Urbana.html


El termini de presentació de sollicituds de totes les convocatòries finalitza el dia 28 de setembre de 2021.