El COPIB ha participat en el projecte PsICOPvid

Publicat el 30 de Maig de 2022

Els responsables del projecte PsiCOPvid, que ha comptat amb la col·laboració del COPIB, han lliurat les seves conclusions després d'analitzar les dades de 10.119 cridades d'usuaris realitzades durant la quarantena als diferents dispositius d'atenció psicològica telefònica que al costat del nostre Col·legi varen posar en marxa els diferents COP, per a atendre la ciutadania durant el confinament motivat per la crisi de la covid-19.

L'estudi dels professionals de la Psicologia María Carpallo González i Roger Muñoz Navarro, subvencionat per la Fundación Mapfre, presenta les següents conclusions:

Les persones que varen utilitzar el servei que oferien els col·legis de manera gratuïta varen acudir a principalment per simptomatologia d'ansietat (66,8%), simptomatologia de depressió (30,5%) i problemes familiars (13,9%). Almenys el 25,2% dels casos va cercar suport psicològic en aquest servei en més d'una ocasió.

En el seguiment als 12 mesos destacava l'elevada simptomatologia d'ansietat (38%) depressió (35%) i pànic (34%), així com l'elevat consum de psicofàrmacs per a dormir (50,1%) per a ansietat (50,4%) i per a depressió (43,9%).

Els mateixos usuaris del servei varen valorar la utilitat de l'atenció rebuda pel Programa durant el confinament com a útil o molt útil en un 92,3% dels casos. En un 86,3% dels casos valoraven negativament el tractament psicològic públic i el 78% assenyalava que voldria tenir un millor accés al tractament. Així mateix, gairebé el total dels usuaris als quals es va fer la cridada de seguiment (el 99,7%) valorava de manera positiva que se'ls hagués anomenat.

Els investigadors conclouen que, sense un servei com aquest, Espanya no està preparada davant futures possibles crisis per a atendre la salut mental de la població. En aquest sentit, afirmen que només els col·legis oficials de la psicologia són capaços de gestionar un servei com ara el Programa Telefònic d'Atenció Psicològica per a proporcionar suport a la salut mental de la població per part de professionals col·legiats. “Els col·legis poden ser l'organisme amb contacte amb molts professionals, capaç d'armar aquests programes de manera accessible i àgil”. D'aquesta forma, assenyalen que “seria recomanable que hi hagués un programa d'aquestes característiques per a atendre la salut mental de la població en futures situacions de crisis i emergències”.

Finalment, consideren que hauria d'haver-hi un sistema unificat per a tots els COP perquè puguin desenvolupar els pròxims programes d'atenció psicològica telefònica seguint un mateix protocol.

Les persones interessades poden consultar més detalls sobre l'estudi en el següent enllaç:

Proyecto Psicopvid: Evaluación del programa telefónico de atención psicológica de los Colegios Oficiales de la Psicología durante el confinamiento de 2020