El COPIB participarà en el Comitè Tècnic Interinstitucional que elaborarà el nou Pla Estratègic de Benestar Emocional i Salut Mental de les Illes 2023-2029

Publicat el 24 de Maig de 2022

El vocal de Psicologia Clínica i de la Salut, Antoni Riera del Amo, ha estat designat per la Junta permanent del COPIB per a representar al Col·legi en el Comitè Tècnic Interinstitucional que elaborarà el Pla Estratègic de Benestar Emocional de Salut Mental de les Illes Balears 2023-2029, promogut pel Govern de les Illes Balears. El degà, Javier Torres, exercirà com a suplent.

L'Executiu autonòmic va anunciar el passat mes de març la creació del nou pla integral centrat en l'atenció sanitària i l'atenció social que s'elaborarà amb les aportacions de les administracions i entitats del tercer sector de la comunitat que treballen en l'atenció, el tractament o la prevenció de les malalties relacionades amb la salut mental, com és ara el COPIB.

La creació del Comitè Tècnic Interinstitucional reflecteix el compromís de treball de totes les entitats participants per a garantir a les persones una atenció que asseguri el seu benestar emocional, facilitant l'anàlisi conjunta de tots els recursos existents, identificant les necessitats de canvi i proposant el nou camí a seguir centrat en la coordinació i la corresponsabilitat.

L'objectiu últim és que el nou pla 2023-2029 faciliti la detecció, l'avaluació, l'atenció i la integració socioeducativa i laboral de les persones que sofreixen o puguin sofrir algun problema de salut mental, evitar demores en el temps i assegurar l'accés ràpid, un aspecte que és molt important per a evitar la complexitat i l'augment de la gravetat de cadascuna de les situacions viscudes.

Al costat del COPIB, el Comitè Tècnic Interinstitucional estarà format per professionals que han estat designades per la Conselleria de Salut i Consum; la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat; la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors; la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball; la Conselleria de Serveis Socials i Esports; la Conselleria d'Educació i Formació Professional; els consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears; l'Ajuntament de Palma, i altres entitats del tercer sector relacionades amb la salut mental.