El COPIB es reuneix amb Beatriz Gamundí per a conèixer els detalls de la iniciativa del PSIB que persegueix impulsar un Pacte balear pel benestar emocional i la salut mental

Publicat el 14 de Setembre de 2022

El vocal de Psicologia Clínica i de la Salut del COPIB, Antoni Riera del Amo, es va reunir el mes de juliol passat amb la representant parlamentària del PSIB Beatriz Gamundí per a conèixer més detalls de la Proposició No de Llei (PNL) que persegueix impulsar un Pacte balear pel benestar emocional i la salut mental amb les entitats socials i institucionals de les Illes. A la reunió, que va tenir lloc a la seu balear dels socialistes, també hi va assistir el coordinador de Salut Mental de les Illes, Oriol Lafau.

Segons va exposar Gamundí, l'impacte de la COVID-19 en el benestar i en la salut mental de la ciutadania ha posat de manifest la necessitat de millorar la coordinació i la integració dels serveis d'atenció a les persones que tenen un problema relacionat amb la salut mental, i de reforçar l'atenció al benestar emocional amb una visió que contempli totes les etapes de la vida de les persones.

En aquest sentit, la iniciativa del PSIB registrada el juny passat a la Cambra balear i signada per tots els grups parlamentaris, té l'objectiu d'impulsar un projecte comú en la comunitat autònoma, que treballi de manera coordinada i col·laborativa per a assegurar un desenvolupament integral, responsable i comunitari centrat en el projecte vital de les persones i especialment de la població infantojuvenil.

Encara que la iniciativa està encara en una fase molt primerenca, des del COPIB veuen amb interès la proposta, que en opinió d'Antoni Riera dona valor a la prevenció, a la salut mental i a la salut integrativa, i que obre les portes a un abordatge biopsicosocial i no només mèdic, per a garantir el benestar de la ciutadania a les Illes.